woensdag 26 oktober 2016

Week 7

24 oktober
Marjolein en Francisca hebben skype contact. Semih moest het ditmaal vanwege privé omstandigheden af laten weten.
Marjolein heeft een duidelijk opzet voor de pecha kucha klaar gezet in google drive.  Marjolein en Francisca  bespreken de website en vragen zich af hoe we de website zo kunnen maken dat wij alle drie er in kunnen werken, maar ook zodat de school er wat mee kan.  We praten nog even na over de dingen waar we tegen aanlopen zoals het toevoegen van een derde achterliggende pagina. We hebben een volgende skype-meeting op woensdagavond 26 oktober.

Week 6

19 oktober.
Na een week van “stilte” waarin we elkaar een paar keer geappt hebben om te vragen hoe het gaat en om elkaar een hart onder de riem te steken met betrekking tot het tentamen, hebben we elkaar vanmorgen even gesproken. Francisca heeft een leerling in een van haar klassen die goed is met het bouwen van websites. Deze leerling heeft haar en de klas tijdens een door de leerling gegeven les laten zien hoe je een website kunt bouwen. Francisca is hier mee begonnen maar loopt erg tegen “gebrek aan kennis” aan. Hierdoor neemt het uitzoeken en vervaardigen erg veel tijd in beslag. We bespreken wat er nog gedaan moet worden voor 29 oktober. Francisca  laat as zondagavond een eerste versie van de website zien.  Marjolein gaat zich in de pecha kucha verdiepen en begint met informatie verzamelen voor hoofdstuk 2 van het verslag waarin de informatie over onze opdrachtgever komt te staan. Onze opdrachtgever is de school waar Marjolein werkzaam is. Semih gaat kijken wat we in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 kunnen plaatsen. Ook kijken we alle drie of we leuke activiteiten of artikelen kunnen vinden die we op de site kunnen plaatsen.
We spreken af om zondagavond weer te skypen.

23 oktober.

Francisca heeft een link in google drive gezet en heeft via de app gevraagd of Marjolein en Semih alvast naar de site willen kijken om feedback te geven.  De link gaf een error aan. Toen Francisca tijdens het gesprek zelf de link wilde openen was alles kwijt, zeer frustrerend.  Francisca heeft een nieuwe site met Wix.com gemaakt. Deze opgeslagen en openbaar gezet. 
Marjolein gaat deze week de site aan haar collega’s en een aantal leerlingen laten zien en om feedback te vragen.

Week 4/5

Woensdag 5 oktober:
Roeland is bij onze bespreking aanwezig. We proberen eerst via adobe connect met elkaar in contact te komen, maar dat werkt niet echt bevredigend. Uiteindelijk starten we toch maar weer een Skype-sessie op, zonder beeld, en dat werkt beter. Roeland wil graag van ons weten wat we de afgelopen weken gedaan hebben en waar we precies naartoe willen. De opdracht gaat goed, alleen is het voor ons als DOT niet helemaal duidelijk wat we nu precies moeten opleveren voor de pilot-opdracht. Roeland meldt dat we op de goede weg zitten, maar dat we wel aan het werk moeten om een prototype van de website te maken met bijvoorbeeld de inrichting van één vaardigheid en dat we die dan aan de gebruikers en aan de opdrachtgever moeten voorleggen. Zij kunnen dan aangeven of dit is wat ze willen, of het handig is ingericht en of er nog andere wensen zijn voor wat betreft het eindproduct. Dit zal nog moeten gebeuren voor de afronding van de pilot. Verder vindt Roeland dat de samenwerking binnen de DOT goed verloopt en dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt.
We spreken af dat als er nog vragen zijn, we opnieuw contact zullen opnemen met Roeland.
Aangezien we de komende week druk zijn met het maken van het tentamen spreken we af dat we elkaar opnieuw zullen spreken op woensdag 19 oktober.

maandag 3 oktober 2016

Week 3

Woensdag 28 september:
Marjolein heeft contact gehad met de coördinator van het vaardighedenproject bij hen op school. De coördinator had ernstige twijfels over de haalbaarheid van het project wat wij in gedachten hadden, namelijk het maken van een site waarop de verschillende invullijsten van leerlingen en docenten bijgehouden konden worden. Hij meldde dat hij daar zelf ook al veel tijd in had gestoken en dat het hem nog niet gelukt was om dit te realiseren. Aangezien wij in onze DOT geen expertise hebben op het gebied van programmeren, zijn we tot de conclusie gekomen dat ons oorspronkelijke plan té ambitieus is om hiermee verder te gaan. We besluiten om terug naar het begin te gaan en een nieuwe mind-map te maken. Dit keer willen we ons alleen richten op de vaardigheden zelf en de hele administratie buiten beschouwing laten. Afgesproken wordt dat Semih Roeland mailt met de vraag wanneer hij met ons wil afspreken over de voortgang van de pilot. Fransisca zal de mind-map aanpassen en gezamenlijk zullen we ons alvast buigen over de vaardigheden. Marjolein houdt komende twee weken de blog bij. We zullen zondag 2 oktober weer contact met elkaar hebben.

Zondag 2 oktober:
De mindmap is aangepast door Fransisca. Aan de hand van de documenten vanuit de opdrachtgever heeft ze die vaardigheden genomen die bij het CLD gebruikt worden. De vakspecifieke vaardigheden laten we even buiten beschouwing omdat we willen dat het door iedereen gebruikt kan worden. Semih heeft een aantal andere sites gevonden waar ook de vaardigheden centraal staan. Hij zet deze sites op one-drive zodat wij er ook naar kunnen kijken. Wegens tijdgebrek is er verder niet veel gebeurt. Eigenlijk weten we niet meer zo goed hoe we nu verder moeten. We zouden graag overleg met Roeland willen hebben op korte termijn om te kijken of we op de goede weg zitten en wat de beste manier is om verder te gaan. Ook willen we graag duidelijkheid over het eindproduct van de pilot-opdracht. Semih zal Roeland mailen met de vraag of hij woensdag 5 oktober met ons kan overleggen. Verder hebben we nog even gesproken over het tentamen van komende week en elkaar een hart onder de riem gestoken. Semih laat weten de komende dagen niet goed bereikbaar te zijn vanwege een kapotte telefoon. We kunnen wel mailen met hem maar WhatsAppen is even moeilijk.

donderdag 29 september 2016

Week 2

Zondag:
We hadden afgesproken dat we elkaar zondag, via Skype, zouden spreken, doordat het op de vrijdag niet door kon gaan.
Als eerst hebben we het gehad over Linda, die dus waarschijnlijk in ons groepje zou komen te zitten. Roeland had ondertussen gereageerd op de mail van Francisca en verteld dat hij ook geen reactie heeft gekregen van Linda. Hierdoor hebben we besloten, om vooralsnog, zonder haar door te gaan.
Marjolein heeft in vorige week gevraagd aan haar school of er de mogelijkheid is dat we haar school als ´opdrachtgever´ konden hebben. Hier is positief op gereageerd, maar ook dat werkgroep weet niet precies wat ze dan van ons moeten verwachten. Dus hebben we het gehad over de opdracht. Het was lastig om een start te maken. Hierdoor hebben we afgesproken dat we de mindmap verder zouden gaan aanvullen.
Ondertussen was google docs al geopend door Francisca en ook hebben we ervoor gekozen om OneDrive te gebruiken om documenten op te slaan. Marjolein gaat als eerst de documenten op slaan die ze van haar werkgroep op school gaat ontvangen. Als conclusie hebben we de afspraak gemaakt om woensdag weer elkaar te spreken.

Woensdag:
Woensdagavond hebben we elkaar gesproken over de gang van zaken. Zoals afgesproken was de mindmap aangevuld, de belangrijke documenten (door Marjolein) op de OneDrive gezet en deze hebben we alle drie ook voortijdig bekeken.
We hebben afgesproken dat we de informatie op de mindmap in drie categorieën splitsen en dat we elk één categorie voor ons rekening nemen. Vaardigheden door Francisca, tools en vooruitgang door Marjolein en de administratie door mij.
We hebben afgesproken dat we gaan kijken welke vaardigheden steeds worden getoetst en daarna zelf bedenken hoe we willen dat het eruit moet komen te zien. Daarna kijken naar wat we met die vaardigheden willen en welke wij echt belangrijk vinden. Ook gaan we kijken naar welke tools er al bestaan. Kort samengevat, we gaan de mindmap uitbreiden en in details noteren, in eerste plaats voor onszelf.
Dit alles moet woensdag over 2 weken af zijn en volgende week woensdag gaan we kijken hoe ver iedereen is, of we vragen of onduidelijkheden hebben en of het nodig is om elkaar weer via Skype te spreken.
Na afloop van de vergadering heb ik Roeland nog een mail gestuurd over de gang van zaken van ons en dat we een link hebben met ons blog. Hij heeft gereageerd en mij gevraagd of ik door wil geven welke dagen/tijden wij beschikbaar zijn om via adobe connect elkaar te spreken. Antwoord volgt nog.

zondag 18 september 2016

Week 1

We hebben zaterdag 10 september een contactdag gehad in Utrecht. Hier hebben we met elkaar kennis kunnen maken. Er is daarna ingegaan op de inhoud van de minor en hebben we verschillende DOT´s gemaakt. Francisca, Marjolein en ik (Semih) hebben ervoor gekozen dat we een DOT zouden gaan vormen. Later hebben we besloten dat we Linda, die niet aanwezig was, bij ons in de DOT bij te halen.
Tijdens de eerste week heeft Francisca een mail verstuurd naar Marjolein, Linda en naar mij. Van Linda hebben we geen reactie gehad. Hierdoor is er door Francisca een mail verstuurd richting Roeland (begeleider van onze DOT). Ook hier hebben we in week 1 geen reactie op gehad. Dus wat betreft Linda hebben we vraagtekens.
Het onderwerp van ons pilot opdracht is digitale vaardigheden leerlijn opzetten. Op de contactdag zijn er afspraken gemaakt binnen de DOT. We hebben afgesproken dat we vrijdag aanstaande om 21uur via een whatsapp groep gaan afspreken. Later bleek dit niet te kunnen en hebben we deze contactmoment verschoven naar de zondag.
In de eerste week gaat Marjolein kijken of er bij haar op school vraag is naar zo een digitale vaardigheden leerlijn. Het idee kwam ook van Marjolein, omdat er bij haar op school een werkgroep is die daarmee bezig is, alleen niet digitaal.
Francisca gaat een google docs bestand openen om daar opdrachten met elkaar te kunnen maken. Ook is er het idee gekomen dat we een mindmap kunnen maken om een overzicht te krijgen van wat we willen. Deze mindmap wordt ook gemaakt door Francisca. De mindmap is gevuld door Marjolein en Francisca.
Als laatst is afgesproken dat ik de blog van week 1 ga schrijven. Dit is nu gebeurd :-)